Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 16.11.2020 16:28 (Üye) Soru : Merhaba Anonim Şirket sermaye artırımı yolu ile yabancı ortak alıp nominal bedele artı olarak emisyon pirimi kazancı elde etmiştir. Kurumlar vergisi ve Geçici vergi beyannamelerinde bu kazancı ve istisnayı bildirmemiz gerekir mi gerekirse nasıl gösterebiliriz? Teşekkürler. İyi Çalışmalar.

Cevap : Emisyon primi istisnası ise 5520 sayılı KVK’nın 5/1-ç bendinde düzenlenmiştir. Bu hüküm ile, anonim şirketlerin gerek kuruluşlarında gerekse sermayelerini artırdıkları sırada çıkardıkları payların, itibari değerin üzerinde bir bedelle elden çıkarılması halinde oluşan kazançlar kurumlar vergisinden istisna edilmiştir. Anonim şirketlerin itibari değerin üzerinde bir bedelle hisse senetlerini satabilmeleri için ya bu hususta ana sözleşmede bir hüküm bulunmalı ya da genel kurul tarafından karar alınması gerekmektedir. Bu şartların gerçekleşmesi halinde ortaya çıkan kar ve elde edilen kazanç kurumlar vergisinden müstesna olacaktır. Elde edilen kazanç dönemi kazancı içinde yer alacak. Geçici vergi beyannamesinde zararda olsa indirilecek bölümde 319 . satırda beyan edilerek indirilir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.