Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 17.11.2020 16:16 (Üye) Soru : Merhaba üstat; 2003-2005 yılları arasında ihyası mümkün olan 5 yıllık bağ-kur'luluk süresi bulunan bir mükellef, 7143 sayılı yasa ile hemen hemen aynı olması beklenen ve mecliste kabul edilen yeniden yapılandırma yasasına göre, bu döneme ait bağ-kur prim borcunu tavandan prim ödeyerek ihya edebilir mi? (7143 sayılı yasaya göre tabandan mı ödemek zorundaydı, bu yasada böyle bir imkan varmıydı?) Teşekkür ederim.

Cevap : 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılar ile ek 5 ve ek 6 ncı maddeleri kapsamında sigortalı olanların, bu madde kapsamındaki borçlarını yapılandırmaları hâlinde, yapılandırılan borç haricinde altmış günden fazla prim ve prime ilişkin borçlarının bulunmaması veya altmış günden fazla prim ve prime ilişkin borçları bulunmakla birlikte bu borçlarını ilgili kanunlara göre taksitlendirmiş veya yapılandırmış olup ödeme yükümlülüklerini de yerine getiriyor olmaları ve bu maddeye göre yapılandırılan borçlarının ilk taksitini ödemeleri kaydıyla genel sağlık sigortasından yararlanmaya başlatılır. bahsettiğiniz konu 7256 sk da yapılandırmaya tabi tutulmuş olup detayları uygulama tebliğlerinde netleşecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.