Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 17.11.2020 12:02 (Üye) Soru : Şirketimizin endüstri alanında imalat, satış, hizmet ve taahhüt işi ile iştigal etmekteyiz. Faaliyetleri kapsamında depo alanı olarak kullanılmak üzere iki yıl öncesi iktisap ettiğimiz taşınmaz tapu sicilinde şirketimiz adına tescillidir. Şirketinizin büyümesine paralel olarak atıl hale gelen taşınmazları kiraya verilmek suretiyle değerlendirmiştir. Söz konusu taşınmazların nakit para karşılığında komple satışının Kurumlar Vergisi, Katma Değer Vergisi ve Damga Vergisi Kanununda belirtilen istisnalardan yararlanıp yararlanmayacağı hususunda görüş vermenizi rica ederiz.

Cevap : KV ve KDV daki istisnadan yararlanmak için Kira geliri elde edilmemesi gerekir.Kira geliri elde ettiğiniz için İstisnalardan yararlanılmaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.