Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 17.11.2020 18:13 (Üye) Soru : Merhaba, Mükellefiyeti olmayan bir hayırsever,yıllar önce yaptırdığı el halılarını satıp,bağış yapmak istiyor. Sattığı bu halılar dolayısıyla vergi mükellefiyeti doğar mı?Sattığı bu haliları nasıl belgelendirmesi gerekiyor? Teşekkür ederim.

Cevap : Kişilerin Şahsi (zati) eşyalarını satışından elde edilen gelir için vergileme olmaz. Halları alan Mükellef gider pusulası düzenler Gider pusulasında KDV ve GV stopajı hesaplanmaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.