Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 18.11.2020 13:20 (Üye) Soru : İyi çalışmalar İşten çıkarma yasağında işçiyi işten çıkarmanın cezası hakkında bilgi verir misiniz? Kısa çalışma ödeneğinde sadece işçilerin yarısı yararlanmaktadır. Kısa çalışma ödeneğinden yararlanan işçi ile yararlanmayan işçileri işten çıkarmanın cezası hakkında bilgi verir misiniz ?

Cevap : 7244 sayılı Kanun ile 4857 sayılı İş Kanunu’na eklenen geçici 10 uncu madde uyarınca; Her türlü iş veya hizmet sözleşmesi, 4857 sayılı Kanun’un 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (II) numaralı bendinde ve diğer kanunların ilgili hükümlerinde yer alan ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller ve benzeri sebepler, belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması ve faaliyetinin sona ermesi, ilgili mevzuatına göre yapılan her türlü hizmet alımları ile yapım işlerinde işin sona ermesi halleri dışında işveren tarafından feshedilemez. Bir işyerinde fesih yasağı ihlali varsa yararlanaılan kçö iptal olacağı gibi asgari ücret tutarında ipc kesilmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.