Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 10.12.2020 17:59 (Üye) Soru : özel matrahlı satış tutarı 8.000.000 tl (sekizmilyon) normal satış tutarı 1.000.000 tl (birmilyon) 2020 yılında özel matrahlı satışlardan dolayı e defter ve fatura ya geçmek zorundamıdır. saygılar

Cevap : Merhaba; süreçte e-fatura-defter oalrak ayrı değerlendirmek gereklidir Brüt satış hasılatına göre yapılan değerlendirme de ; 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 5 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler. e-fatura takip eden yıl e-deftere geçecektir. yukarıdaki yazılı kriter mükellefinizi etkiliyorsa buna göre değerlendirmelisiniz iyi çalışmalar
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.