Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 19.11.2020 17:03 (Üye) Soru : MERHABALAR ÖZEL REHABİLİTASYON MERKEZİ OLAN MÜKELLEF DİĞER ERĞİTİM KURUMLARI GİBİ KURUMLAR VERGİSİNDEN 5 YIL MUAFMIDIR TŞK EDERİZ

Cevap : GVK nun 20. Maddesi aşağıdaki gibidir. MD.20- Özel kreş ve gündüz bakım evleri ile okul öncesi eğitim, ilköğretim, özel eğitim ve orta öğretim özel okullarının işletilmesinden elde edilen kazançlar, ilgili Bakanlığın görüşü alınmak suretiyle Maliye Bakanlığının belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde beş vergilendirme dönemi gelir vergisinden müstesnadır. İstisna, kreş ve gündüz bakım evleri ile okulların faaliyete geçtiği vergilendirme döneminden itibaren başlar. ” Madde metninde “özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi” tanımı olmadığı için istisnadan yararlanılamayacağı görüşündeyiz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.