Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 23.11.2020 10:16 (Üye) Soru : Merhaba Üstadım, SGK ya Mükellefin ihale ile almış olduğu çatı tamiri için Dosya Açılışı için başvuru yaptım, fakat memur tarafından SGK da Açmak istediğim Nace kodu ile Vergi levhasındaki nace kodu farklı olduğu gerekçesi ile vergi levhasında bu iş ile ilgili nace kodu eklememi istediler bende Limited şirket ve ana sözleşmesinde açmak istemiş olduğumuz dosyanın tanımı yazılı olduğunu belirttim. bana dayanak olarak SGK 2020/43 sayılı genelgeyi gösterdiler bende bunun kamuya geçen sürekli işçi personel için getirilen bir uygulama olduğunu belirttim ve birbirimizi ikna edemedik konu ile ilgli görüşlerinizi rica ederim. iyi çalışmalar.

Cevap : 07 Nisan 2020 tarihinde yayınlanan 2020/3 sıra nolu Maliye Uygulama İç Genelgesinde 518 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin 3 üncü maddesinde belirlenen mükelleflerin kapsamı faaliyet kodu ile ilgili düzenleme yapılmıştır. Bu düzenlemede; “Ana faaliyet kodu Mükellefin ana faaliyet alanlarının tespit edilmesinde Tebliğin yayımı tarihi itibarıyla vergi dairesi kayıtlarındaki ana faaliyet kodu dikkate alınır. Ana faaliyet kodundan kasıt, mükelleflerin sicil kayıtlarında ilk sırada yer alan altı haneli NACE meslek kodudur.” Şeklinde açıklanmıştır
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.