Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 23.11.2020 10:16 (Üye) Soru : Merhaba. İş azalmasından ötürü işçi çıkarılacak ama yasak olduğu için çıkarılamıyor. Bu durumda ücretsiz izne çıkarabilir miyiz ? Normal aylık bildirgemizi gönderirken ücretsiz izin kodu seçilerek mi yapacağız ? Başka bir bildirim yada yapılması gereken bir şey var mı ? Bir de bu durumda hangi kodu seçmemiz gerekiyor ?

Cevap : eğer işçileriniz 17.04.2020 öncesi işe girişi olup halen çalışan işçiler ise NÜD den yararlanabilirler. 28 kod ile bildirilebilir. Pandemi Ücretsiz İzin (4857 GEÇ.10.MD): 4857 sayılı Kanunun Geçici 10 uncu maddesi gereği ücretsiz izne ayrılan sigortalılar için kullanılan koddur. İşverenin tek taraflı beyanıyla gerçekleşir, sigortalının izni aranmaz. Bu kapsamdakiler nakdi ücret desteğinden yararlandığından nakdi ücret desteği alındığına dair ilgili resmî makamlardan alınan belge ile ispat edilir. Her zaman düzenlenebilir nitelikte olmayan belgedir. Düzenlendiği tarih itibariyle hüküm ifade eder.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.