Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 23.11.2020 10:15 (Üye) Soru : Merhabalar; İçkili Lokanta işletmeciliği yapan Bir Lt.Şti. mükellefime 09.09.2020 tarihinde İBeylikdüzü lçe Emniyet müdürlüğünce Asayiş kontrolü için gelinmiş.Ancak içerdeki müşterilerin polise tepkisi üzerine Polis başta şirket müdürü olmak üzere diğerleri de şirketle hiç ilgisi olmayan toplam 5 kişinin kimliğini almış ve bunların ilgili işyerinde sigortasız olarak çalıştığını tutanak altına almış.Şirket müdürü yaşananların doğru olmadığı gerekçesi ile tutanağı imzalamamış.Fakat tutanak Esenyurt Sgk müdürlüğüne gönderliyor.Sgk Müdürlüğü de buna istinaden şirket ortağı ve müdürü de dahil olmak üzere toplam 5 kişi hakkında 39.729,00TL İPC kesip 19.11.2020 de şirkete tebliğ etmiş.Size sormak istediklerim ise şunlar:1-Sgk müdürlüğü İlçe Emniyet müdürlüğünün asayiş amacı ile yaptığı kontrol tutanaklarına istinaden İşyerine İPC cezası kesebilirmi? 2-Kesebiliyorsa hangi yasaya dayanarak?3-Yine kesebiliyorsa biz bu durum karşısında neler yapmalıyız?Cevabınız için şimdiden teşekkürler.İyi çalışmalar

Cevap : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının konu ilgili genelgesi bulunmaktadır. Bu proje Türkiye’de kayıt dışı istihdama ve yabancı kaçak işçi istihdamına neden olan faktörlerin ortadan kaldırılarak kayıtlı istihdama geçişe katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Emniyet Müdürlüğünün yapmış olduğu tespite istinaden tutulan tutanağa itiraz ve adli yol açıktır. SGK idarî para cezası tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde SGK Müdürlüğü'ne ya da kurumun ilgili hesaplarına yatırılır veya aynı süre içinde SGK'ya itiraz edilebilir. İtiraz takibi durdurur. Kurumca itirazı reddedilenler, kararın kendilerine tebliğ tarihinden itibaren otuz gün içinde yetkili idare mahkemesine başvurabilirler. Bu süre içinde başvurunun yapılmamış olması halinde, idari para cezası kesinleşir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.