Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 23.11.2020 19:07 (Üye) Soru : Üstadım merhaba, 2 sorum olacaktı. 1- Çok ortaklı AŞ lerde Nama yazılı hisse senetleri devri tescile tabi olmadığından bu konuda alınan devrin Pay defterine kayıt ile ilgili Yönetim Kurulu Kararının da noter tasdikli olmasına gerek yok değilmi? 2-Çok ortaklı AŞ lerde Hamiline yazılı hisse senetleri devri tescile tabi olmadığından ve hamiline hisse senetleri pay defterine kayıt edilmediğinden bu devirle ilgili bir Yönetim Kurulu kararına gerek yok değilmi? Bilgi için teşekkür ederim.

Cevap : 1-Alınmış yönetim kurulu kararlarının noterden onayı zorunlu olmamakla birlikte ileride doğacak problemlerde delil olması bakımın dan noter tasdikinin yapılması yerinde olacaktır, 2- hamiline hisse sentleri toplantılara belge ibrazı ile katılabildiklerinden bu yöndeki kararın gerekli olmayacağını değerlendiriyorum, iyi çalışmalar.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.