Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 23.11.2020 10:05 (Üye) Soru : Merhaba üstad , bir mükellefim sıfır binek araç almıştır.Aracın değeri 198.250,56 TL , ÖTV : 158.600,45 , KDV : 64.233,18 TOPLAM : 421.084,19 TL dir. Sorum şu ki yeni çıkan binek araçların muhasebe kaydın da kafam karışmış olup muhasebe kaydının nasıl yapmam gerektiği hususunda yardımınızda ihtiyacım vardır. Şimdiden teşekkur ederim.

Cevap : 1)- ÖTV ve KDV’nin MALİYETE EKLENMEYİP GİDER YAZILMASI HALİNDE : 7194 sayılı Kanunla Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinde yapılan değişiklik uyarınca, binek otomobilin iktisabına ilişkin KDV ve ÖTV toplamının 140.000 TL’ye kadarlık kısmı ticari kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınabilecektir. Binek otomobile ilişkin KDV ve ÖTV tutarı toplamının bu tutarı aşan kısmı ise Kanunen Kabul Edilmeyen Gider (KKEG) olarak işlem görecektir. Örnek: (XYZ) Anonim Şirketi, genel yönetim hizmetlerinde kullanılmak üzere 15.02.2020 tarihinde KDV ve ÖTV hariç fiyatı 200.000 TL olan bir binek otomobil satın almıştır. Söz konusu otomobil için 120.000 TL ÖTV ve 57.600 TL KDV ödenmiştir. Ödeme satın alma tarihinde banka üzerinden gerçekleşmiştir. Söz konusu aracın ÖTV ve KDV toplamı (120.000 + 57.600) olan 177.600 TL, 2020 yılı için öngörülen gider olarak yazılabilecek 140.000 TL’nin üzerinde olduğundan, limiti aşan 37.600 TL’lik kısmın KKEG olarak dikkate alınması gerekecektir. Buna göre; Binek otomobilin vergisiz bedeli: 200.000 TL, Binek otomobil için ödenen KDV+ÖTV Tutarı: 177.600 TL. Gider yazılabilecek KDV+ÖTV Tutarı: 140.000 TL. KDV+ÖTV’nin KKEG olarak işlem görecek kısmı: 177.600 - 140.000 =37.600 TL Alış Muhasebe kaydı; ----------------15/02/2020------------- 760 / 770 140.000 689 (KKEG) 37.600 254 200.000 102 377.600 --------------/--------------------- 2)- ÖTV ve KDV’nin MALİYETE EKLENMESİ HALİNDE Örnek: (XYZ) Anonim Şirketi genel yönetim hizmetlerinde kullanılmak üzere 15.02.2020 tarihinde KDV ve ÖTV hariç fiyatı 200.000 TL olan bir binek otomobil satın almıştır. Söz konusu otomobil için 120.000 TL ÖTV ve 57.600 TL KDV ödenmiştir. Ödeme satın alma tarihinde banka üzerinden gerçekleşmiştir. Şirket, binek otomobilin ÖTV ve KDV’sini maliyete eklemiştir. Binek otomobilin maliyete eklenmesi durumunda aracın muhasebe kaydı özellik arz etmemektedir. Özellik arz eden durum bu araca ilişkin amortisman kaydına ilişkindir. Alış Muhasebe kaydı; ----------------15/02/2020---------- 254 377.600 102 377.600 --------------/--------------------- ÖTV ve KDV’si maliyete eklenen binek otomobilin 2020 yılı birinci geçici vergileme dönemi muhasebe kaydında dikkat edilmesi gereken husus; 300.000 TL’lik sınırdır. Vergilerin maliyete eklendiği durumda 2020 yılı için 300.000 TL’yi aşan araçlar için aşan kısım için ayrılan amortismanın KKEG olarak dikkate alınması gerekecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.