Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 23.11.2020 10:43 (Üye) Soru : Stopaj kesintisi uygulanmış ve serbest meslek makbuzu ile belgelendirilmiş harcamamıza iade faturası kesilmesi durumunda nasıl bir yol izlenmelidir; Brüt ücret + KDV şeklinde bir iade faturası kesmek, s. meslek erbabına ödediğimiz tutardan fazlasını iade olarak talep etmek anlamına geliyor. Bu durumda s. meslek erbabının bizim ödediğimiz gelir vergisi tutarını nakden ya da mahsuben geri alması söz konusu olabiliyor mu? Görüşlerinizi rica ederim. Saygılarımla,

Cevap : Serbest meslek makbuzunun (Hizmetin) iadesi için düzenlenecek fatura ; Brüt ücret + KDV olarak düzenlenir. GV nin iadesi veya mahsubu olmaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.