Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 25.11.2020 11:49 (Üye) Soru : Merhaba,Personel 31.10.2020-09.11.2020 tarihlerinde raporlu. Ekim SGK Bildirgesinde 30 gün normal 1 gün Raporlu beyanı yaptığımda bu şekilde beyan edilemez şeklinde uyarı alıyorum.29 gün normal 1 gün raporlu yaptığımda sistem 2 gün raporlu olmalıdır şeklinde uyarı veriyor. Ekim ayı 1 günlük raporu Muh-SGK da nasıl bildirmeliyim?Ekim ayındaki 1 gün raporu Muh-SGK da bildirmezsek cezalı duruma düşer miyiz? (Not: SGK da Rapor onayını yaptım)

Cevap : İstirahatli sigortalıların raporlu oldukları sürede çalışıp çalışmadıklarının SGK’ya bildirilme süresi ise “İSTİRAHATLİ OLAN SİGORTALILARIN İŞYERİNDE ÇALIŞMADIKLARINA DAİR BİLDİRİMİN İŞVERENLERCE SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNA GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ’de” açıklanmıştır. Sözkonusu Tebliğin 5. Maddesi uyarınca çalışılmadığına dair bildirimlerin, sigortalıların hak ettikleri istirahat süresinin bitim tarihinin içinde bulunduğu aya ait aylık prim hizmet belgesinin verileceği son gün mesai bitimine kadar elektronik ortamda Kuruma gönderilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan, aylık prim hizmet belgesinde eksik gün nedeni 01 kodu ile (istirahat) bildirilen sigortalılar için yapılan bildirim çalışılmadığına dair bildirim yerine geçtiğinden, istirahatli olan sigortalılar için eksik gün nedeni 01 istirahat seçilmiş ise e-Bildirge programlarında “istirahat sürelerinde çalışmamıştır.” kutucuğu işaretlendiği takdirde ayrıca çalışılmadığına dair bildirim yapılmasına gerek bulunmamaktadır. SGK’nın 2016/21 sayılı Genelgesinde “Hastalık vaka türünde sıra numarası “1” olup, 2 veya daha az gün süreli raporlar için ödenek ödenmeyecek ve çalışılmadığına dair bildirim aranmayacaktır.” şeklinde açıklama yapılmıştır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.