Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 25.11.2020 12:40 (Üye) Soru : merhaba, biz 7 tane sgk 4-a sıgortalısı olan bir LTD STI yiz. 10 / 2020 döneminde 1 çalışanımızın 13 gün , 1 çalışanımızın da 10 günlük doktordan istirahat raporları var. 1 - istirahat raporlarını sgk işveren sitesinden onayladıktan sonra, sgk ya elden eksik gün bildirim formu dilekçesi vermemiz gerekiyor mu ? 2 - Ayrıca , kasım ayında , sgk işveren sitesinden onaylanan istirahat raporlarından birinde - onayladıktan sonra hata yaptıgımızı fark ettık. yaptıgımız hata 11/11/2020 ile 19/11/2020 tarihleri arasında çalışmamıştır diye işaretleyecegimize 11/11/2020 ile 20/11/2020 tarihleri arasında calışmamıştır. diye yapmışız. bunu yine e-sgk işveren sitesinden düzeltebiliyormuyuz? tesekkurler.

Cevap : 1.7103 sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 67 nci maddesiyle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 86 ncı maddesinde yapılan değişikliğin usul ve esaslarının yönetmelikle belirleneceği açıklanmıştır. Bu doğrultuda Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde yapılacak değişikliğe kadar, maaş ödemeleri ayın 15'i ila takip eden ayın 14'ü arasında olan işyerleri için 15 Mart -14 Nisan süresine ait 2018 yılı Mart ayına, maaş ödemeleri ayın 1'i ila 30'u arasında olan işyerleri için 1 Mart-31 Mart süresine ait 2018 yılı Mart ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgesinden/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinden başlamak üzere eksik gün bildirim nedenlerinin aylık prim ve hizmet belgesinde/muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde belirtilmesi yeterli olarak kabul edilecektir. Eksik çalışmaya ilişkin belgeler ilgili ay/aylar için düzenlenecek ancak Kuruma verilmeyecektir. Söz konusu belgeler Kanunun 86 ncı maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen süreyle işverence saklanacaktır. Eksik çalışmaya ilişkin bilgi ve belgelerin Kurumca istenilmesi halinde ibraz edilmesi zorunludur. İlgili bilgi ve belgelerin Kurumca yapılan tebligata rağmen ibraz edilmemesi veya ibraz edilen bilgi ve belgelerin Kurumca belirlenecek usul ve esaslara uygun düzenlenmemiş olması halinde geçersiz sayılarak, Kanunun 86 ncı maddesinin beşinci fıkrasına göre işlem yapılacaktır. Denilmektedir. 2. ek ve iptal ile düzeltme dilekçesi veriniz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.