Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 25.11.2020 12:51 (Üye) Soru : merhaba ,ev hizmetinde çalışan bayan bir mikellefimizin evinde ayda 13 gün sgk lı göstertiliyor.aynı bayan mükellefin kızının evindede 13 gün sgk lı gösteriliyor.yani iki farklı işveren iki farklı adreste ayda toplam 26 gün sgk lı gösteriliyor.bu kişi pandemi dolayısıyla kısa çalışma ödeneği veyahut nakit ücretsiz izin desteği almaya hakkı varmı? var ise nereye nasıl başvuru yapmamız gerekıyor?

Cevap : 5510 sayılı Kanunun Ek 9’uncu maddesi ve bu madde kapsamında çıkartılan Ev Hizmetlerinde 5510 sayılı Kanunun Ek 9 uncu Maddesi Kapsamında Sigortalı Çalıştırılması Hakkında Tebliğ hükümlerine göre; ev hizmetlerinde işveren yanında 10 gün ve daha fazla süreyle çalışanlar, 4/1-a kapsamındaki sigortalılara (SSK) sağlanan haklardan aynı şekilde yararlanacak, bu sigortalılar hakkında uzun ve kısa vadeli sigorta kolları ile genel sağlık sigortası ve işsizlik sigortası hükümleri uygulanacaktır. Kısaca, bu durumda olan çalışanlar hakkında tüm sigorta kollarına tabi sigortalılar için uygulanan hükümler uygulanacaktır. 10 günden daha az süreyle çalışanlar hakkında sadece iş kazası ve meslek hastalığı sigortası uygulanacak, diğer sigorta hükümleri uygulanmayacağı gibi işsizlik sigortası hükümleri de geçerli olmayacaktır. Tüm bu açıklamalar çerçevesinde, ev hizmetlerinde ayda 10 gün ve daha süreyle çalışanlar da diğer kısa çalışma ödeneğinden yararlanma şartlarını (Covid-19 sebebiyle haftalık çalışma süresinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması, işverenin kısa çalışma talebinin uygun bulunması, işçinin kısa çalışmaya tabi tutulması ve kısa çalışmanın başladığı tarih itibarıyla son 60 gün hizmet akdine tabi olması ve son 3 yılda en az 450 gün süreyle prim ödeme şartlarını taşıması) sağlaması gerekir. Ancak Ev hizmetlerinde çalışanların ve bakıcıların sigorta statüleri farklı ise Sizin bu çalışanı nasıl sigortaladığınız, İŞKUR’a kayıtlı olup olmadığı, işsizlik sigortası için kesinti yapılıp yapılmadığı gibi durumlar söz konusu olacaktır. Kısa çalışma ödeneğinden 4/A’lı çalışanlar yararlanabiliyor. Ayrıca işverenin kısa çalışma ödeneğine başvurması için belirli durumlar gerekiyor. Bu şartlarda ev hizmetlerinde çalışanlar ile bakıcılar için kısa çalışma ödeneğinden yararlanamazsınız.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.