Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 25.11.2020 11:43 (Üye) Soru : Merhaba, zeytinyağı alım satım işiyle iştigal eden mükellef,Sgk'dan emekli olan çiftçiden zeytinyağı alımı yapmaktadır.Müstahsil makbuzunda stopaj kesintisi bildirmelimidir? Kesinti olup/ olmaması halinde muhtasar beyanname aylık/3 aylık olarak mı bildirilecektir? Saygılarımla.

Cevap : Üreticiden alınan zirai ürünler için düzenlenecek Müstahsil makbuzunda % 4 GV stopajı yapılır.Yapılan stopaj Aylı Muhsgk ile beyan edilir.(GVK md.98)
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.