Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 25.11.2020 15:41 (Üye) Soru : Sayın üstadım, Mevcut bir basit usul mükellefi işyeri için sgk dosyası açtırıp istihdam teşviklerinden yararlanabilir mi? Basit usul olması buna engel teşkil eder mi? Sgk dosya açılış işlemlerini bağlı olduğu oda mı yapmalıdır.

Cevap : 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunun 47 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasında; Basit usule tabi mükellefin, “kendi işinde bilfiil çalışması veya başında bulunması şartıyla, yardımcı işçi ve çırak çalıştırabileceği” belirtilmiştir. İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilen,15/07/2011 tarih B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 46-981 sayılı özelgede,193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunun 47 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasına atıfta bulunularak; “birden fazla işçi çalıştırmanın basit usulde vergilendirilmeye engel teşkil etmeyeceği” belirtilmiştir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.