Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 25.11.2020 15:27 (Üye) Soru : Çalışmayan ancak evde yaşayan kişi başına düşen gelirin 6.500 tl olan bir kişinin genel sağlık sigorta primi ne kadar olur Gelir testine başvurdugunda kişi başı gelir 6.500 tl çıktığında ne kadar aylık Gss primi istenir ve bu kişi hiç gelir testine girmezse ne kadar Gss primi çıkar Kolay gelsin

Cevap : Bu kişinin Gelir testi yaptırması gerekmektedir. Bu testin amacı, hane halkında kişi başına düşen gelirin tespiti olduğu için; aile bireylerinin harcamaları, taşınır ve taşınmaz malları dikkate alınır. Test, aşağıdaki tespitlerin toplanmasıyla sonuca bağlanır. Ailenin gelirleri şunlardır: – Ailenin tespit edilen aylık geliri – Aile kendi evinde ya da kira ödemeden bir başkasının evinde oturuyorsa, evin rayiç bedelinin 240’ta biri. – Ailenin oturmadığı başka konutu varsa bunların da 240’ta biri. – Aile bu konutu kiraya vermişse, kira bedeli. – Dükkanlar için rayiç bedelin 240’ta biri. – Arazi ve tarlaların rayiç bedelinin 240’ta biri. – Binek otomobil ya da ticari amaçlı binek araç için rayiç bedelinin 120’de biri. – Büyükbaş ya da küçükbaş hayvanlar varsa, ilçe ya da il Tarım Müdürlüklerince bunlar için tespit edilen aylık gelir. – Bankadaki mevduat hesapları için aylık faiz getirisinin iki katı tutar. – Sürekli olarak alınan burs, yardım gibi ödemelerin aylık ortalaması. – Diğer tüm gelirlerin aylık ortalaması. Aşağıdakiler ise harcamalar olarak kabul edilir: – Giyim, gıda, sigara, yiyecek, kira, eğitim, sağlık ve ulaşım gibi tüm giderlerin aylık ortalaması.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.