Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 25.11.2020 15:12 (Üye) Soru : 23.11.2020 14:32 Tarihinde Sosyal Güvenlik Mevzuatı Danışmanına iletilmiştir. Soru : dAHA ÖNCE cOVİD-19 DÖNEMİNDE İŞYERİMİZİ KAPATMAK KARARI ALDIĞIMIZI İŞÇİLERE İHBAR BİLDİRİMİ HESABI İLE İLGİLİ SORU SORMUŞTUM.VERDİĞİNİZ CEVAPTA KISA ÇALIŞMA UYGULAMASI NEDENİYLE TAZMİNAT VE İHBAR ÖNELİ HESABININ İŞE GİRİŞ VE ÇIKIŞ TARİHİ GÖZ ÖNÜNE ALINARAK YAPILACAĞI YAZILI. ANCAK BİZİM ARADA KALDIĞIMIZ PARA OLARAK 56 GÜN HESABIYLA İHBAR TAZMİNATI ÖDENMESİ DEĞİL.BİZ İŞYERİMİZİ KAPATACAĞIMIZI İŞÇİMİZE HAFTADA 2 GÜN ÇALIŞMA YAPIP KISA ÇALIŞMADAN FAYDALANDIĞIMIZ GÖZ ÖNÜNE ALINARAK ÖRN 7 YILLIK İŞÇİMİZE KAÇ GÜN ÖNCEDEN BİLDİRMELİYİZ VE İŞ ARAMA İZNİ KULLANDIRMALIYIZ 56 GÜNMÜ YOKSA FARKLI BİR HESAPMI 23.11.2020 14:32 Tarihinde Sosyal Güvenlik Mevzuatı Danışmanına birimine sorulmuş. Cevap : İşçinize hafta 2 gün fiili çalışma + kçö düzenlemesine geçtiğinizi belirtmişsiniz toplamda eksik günle beraber tüm ay çalışma ve kçö ile birlikte ücret ödenmiş olur. Bu çalışma kısmi çalışma değildir. Öncelikle belirtmeliyiz ki, kısa çalışma süresince iş sözleşmesi askıdadır. Zorunlu nedenlerle devletinde kçö olarak destek sağladığı bir çalışmadır .her ne kadar son düzenleme olan 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun ek-2’nci maddesinde kısa çalışmanın işçinin kıdemine sayılacağına dair bir düzenleme yapmamışsa da, kanun koyucunun iradesi kısa çalışma süresinin hem yıllık iznin hesabında, hem de kıdem ve ihbar tazminatlarının hesabında dikkate alınması yönündedir 19.11.2020 12:40 Tarihinde Sosyal Güvenlik Mevzuatı Danışmanına iletilmiştir. Soru : iyi günler.Covid-19 nedeniyle Ltd Şti mizi 31.12.2020 tarihi itibariyle fesih etme kararı alıyoruz.Covid döneminde Kısa Çalışma uygulamasını yapıyoruz,Haftada 2 gün çalışıyoruz.Çalışanlarımıza İhbar da bulunduk.Ancak İhbar Öneli Süresinin nasıl hesaplanacağı konusunda tereddüd de kaldık.Örneğin 7 yıl çalışan bir elemanımıza kanunda yazan 8 hafta -56 gün öncesinden bildirimde bulunmuş olmamız doğrumudur yoksa kısa çalışma uygulaması göz önünde bulundurulup farklı bir hesaplama mı yapılmalıdır.(haftada 2 gün çalışılması baz alınarak bu süre dahamı uzun hesaplanacaktır. Teşekkürler 19.11.2020 12:40 Tarihinde Sosyal Güvenlik Mevzuatı Danışmanına birimine sorulmuş. Cevap : Kısa çalışma Ödeneği kapsamında geçen sürelerle çalışma üzerinden yapılacak ihbar öneli hesaplamada farklı kriterler esas alınmayıp işçinin ilk işe girişi ile fesih arasındaki süre bir bütün olarak ele alınmaktadır. ısrarla sormama rağmen ihbar bildirim süresinin 7 yıllık işçimiz için 56 gün önceden mi yapılacağını yoksa çalışılan gün göz önüne alınarak daha fazla mi [56x : 140 gün mü önceden ihbar bildirimi süresi uygulayacağımızı lütfen bildiriniz . kanunda netlik yok

Cevap : Kanunda netlik olmadığını belirttik. Ancak Yargıtayın kararında netlik var. Süre bütün olarak ele alınmalıdır diyor.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.