Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 25.11.2020 15:08 (Üye) Soru : Soru: Merhabalar bir mükellefimiz 31/12/2020 tarihi itibari ile şirketini tasfiyeye sokacak. Pandemi süreci nedeni ile işleri azaldığı için 2/3 oranında kısa çalışma uygulanıyor iş yerinde. İşçi çıkarmak yasak fakat 31/12/2020 tarihinde şirket tasfiyeye ye gireceği için bu işçileri çıkarabilir mi? İşçilerin kıdem tazminatını ödeyip bu sürecte( kısa çalışma şartlarında) ihbar öneli yapılabilir mi ? Teşekkürler Saygılar... Cevap:Sayın, İşyerinin kapanması kodu fesih yasağı kapsamında bulunmamaktadır. Bilgilerinize rica olunur. Danışma birimi Mevcut durumda ihbar öneli yapabilir mi ?

Cevap : Bir şirketin tasfiyesi sebebiyle işyerinin kapatılması durumunda, işçilerin toplu olarak işten çıkarılması söz konusu olacağından 4857 sayılı İş Kanunu’nun (“Kanun”) 29. maddesi uyarınca Şirketiniz tarafından bir dilekçe ile 1) İlgili SGK Bölge Müdürlüğüne ve 2) Türkiye İş Kurumuna işçilerinin sözleşmelerinin neden feshedildiğini en az 30 gün önceden bildirilmesi ve durumun aynı süre içinde işyerinde ilan edilmesi gerekmektedir. Ayrıca dilekçede iş sözleşmesi feshedilen bütün işçilerin isimlerine yer verilmesi gerekmektedir. Kanun gereği, 30 günlük bildirim süresine riayet etmeniz önem arz etmektedir. Şirket bünyesinde çalışan işçilere iş sözleşmelerinin şirketin kapanması sebebiyle feshedileceğinin ihbar sürelerine uygun olarak yazılı şekilde bildirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde şirketin tarafından işçilere ihbar süresine tekabül edecek tutarda ihbar tazminatı ödenmesi söz konusu olabilecektir. Şirketin tasfiye sürecinde mali açıdan yükünü azaltmak adına işçilere iş sözleşmelerinin feshedileceği Kanunda belirtilen ihbar sürelerine riayet edilerek ve usulüne uygun olarak bildirim yapılmalıdır. Usulüne uygun olarak yapılan fesih bildirimiyle beraber Şirket tarafından işçilere herhangi bir ihbar tazminatı ödenmeyecektir. Ancak usulüne uygun bildirim yapılmaması durumunda ise işçi lehine yine aşağıda belirtilen ihbar süresine tekabül edecek tutarda ihbar tazminatı ödenmesi gündeme gelecektir. Söz konusu tazminatın ödenmemesi durumunda, şirket aleyhine işçi alacağına yönelik dava açılabilecek olup Mahkeme tarafından işçinin hak etmiş olduğu ihbar tazminatının faiziyle beraber ödenmesine hükmedilecektir: 6 aydan az süre ile Şirketinizde çalışılması durumunda; 2 hafta ihbar süresi, 6 aydan 1,5 yıla kadar Şirketinizde çalışılması durumunda; 4 hafta ihbar süresi.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.