Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 25.11.2020 15:37 (Üye) Soru : Sayın yetkili yıllara sari inşaat işlerinde sözleşme damga vergisi kdv dahil tutar üzerinden mi hesaplanır, yoksa kdv hariç tutar üzerinden hesaplanır.?

Cevap : Vergilerin (KDV ,ÖTV gibi) Damga vergisi matrahına dahil edileceğine ilişkin mevzuatta bir hüküm olmadığı için tüm vergiler damga vergisi matrahına dahil edilmemelidir. 30 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde, damga vergisinin katma değer vergisi hariç olmak üzere sadece işin bedeli üzerinden hesaplanması, katma değer vergisi dahil edilerek düzenlenen kağıtlardan alınması icap eden damga vergisinin ise katma değer vergisi tutarı düşüldükten sonra kalan meblağ üzerinden hesaplanması gerektiği belirtilmiştir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.