Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 25.11.2020 15:43 (Üye) Soru : 1-Yurt içinde mükellefiyeti olmayan birinden mal alındığında gider pusulası ne şekilde düzenlenecek ( stopaj olacak mı ,stopaj oranı ne olacak kdv 2 düzenlenecek mi) 2- gmsi mükellefinden yer kiralayan serbest meslek erbabı alt kiralama ile başka bir serbest meslek erbabına kira ya verdiğinde alt kiralayan serbest meslek erbabı kira gider kaydını hangi evrak düzenleyerek kayıtlara alacak( kira ödeme dekontuna istinaden mi) stopaj gösterecek

Cevap : 1-Vergi mükellefi olmayan kişiden alınan mal ve hizmet için Gider pusulası düzenlenir. Gider pusulasında KDV ve GV stopajı hesaplanmaz. 2-S.meslek erbabının elde ettiği gelir GMSİ dır.Alt kiracı % 20 GV stopajı yaparak kirayı Bankaya yatıracak.Bu gelir için e-smm düzenlenmez.Banka dekontu yeterlidir. Elde edilen GMSİ GVK 86. maddedeki koşullara göre Yıllık Beyannameye dahil edilir veya edilmez.Alt kiracı kesilen GV sini Muhtasar beyanname ile beyan edecek ve ödeyecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.