Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 30.11.2020 11:26 (Üye) Soru : Merhaba sigortasız yabancı işçi çalıştırmanın cezası nedir?Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işverenlere her bir yabancı için 10812 tl diye ayzıyor.Bunun dışında işe giriş bildirgesi ve geriye dönük teşviklerden de 1 yıl yararlanmama cezası var mı ?

Cevap : Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işverenlere her bir yabancı için 10.812 TL Çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan yabancıya 4.323 TL Bu cezalar çalışma bakanlığı tarafından kesilen cezalardır. Yabancı uyruklunun “sigortasız çalıştırıldığının” tespit edilmesi halinde “işverenlere” 5510 sayılı Kanunun 102 nci maddesi uyarınca idari para cezaları uygulanır ve tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde işverenden ödenmesi istenilir. – Çalışması tespit edilen her bir yabancı uyruklu adına düzenlenen “sigortalı işe giriş bildirgesi” için asgari ücretin 2 katı tutarında – Çalışması tespit edilen yabancı uyruklular adına düzenlenen her bir ay “aylık prim ve hizmet belgesi” için asgari ücretin 2 katı tutarında idari para cezası uygulanır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.