Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 30.11.2020 11:29 (Üye) Soru : Merhaba Üstad, Sorum çalışma izni ile alakalıdır.1 ortağı Türk diğer ortağı Etiyopyalı olan bir limited Şirket kurduk. (ayrıca yabancı ortak Türkiyede İkametgah Tezkeresi ile bulunmakta) Türk ortak yönetici ortak imza yetkisine sahip, yabancı olan ise herhangi bir yetkisi bulunmamaktadır. Aile ve çalışma bakanlığı sayfasına sorulara verilen cevaplarda bu yabancı ortağın çalışma iznine gerek olmadığını anladığım bir cevaba rastladım. Aynı soruyu 170 e sorduğumda çalışma izni gerekli dedi. İkileme düştüğüm için yardınızı rica ediyorum. Bu yabancı ortağa çalışma izni almalımıyım yoksa almamalımıyım. Bakanlığın sayfasındaki soru ve cevabı aynen kopyalamak sureti ile ilave diyorum. Saygılarımla. Yabancı uyruklu şirket ortakları ve yönetim kurulu üyelerinin çalışma izni alması gerekmekte midir? 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre kurulmuş olan; Limited şirketlerin şirket ortağı olan müdürü, Anonim şirketlerin şirket ortağı olan yönetim kurulu üyesi, Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin yönetici olan komandite ortağı, olan yabancılar çalışma izni alarak çalışabilirler. 6102 sayılı Kanuna göre kurulmuş; Anonim şirketlerin Türkiye’de ikamet etmeyen yönetim kurulu üyesi, Diğer şirketlerin yönetici sıfatı olmayan ortağı, çalışma izni muazyeti kapsamında değerlendirilir.

Cevap : Yabancı uyruklu şahıs aşağıdaki sıfatlardan birini taşıması durumunda, çalışma izni muafiyeti kapsamında değerlendirilecektir. Bu kişilerin Türkiye’de çalışma izni alması gerekmemektedir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu göre kurulan Anonim Şirketlerin Türkiye dışında bulunan yönetim kurulu üyesi; Diğer şirketlerin yönetici konumunda olan ortakları. yukarıda belirtilenlerin dışındakiler çalışma izni almalıdır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.