Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 27.11.2020 12:06 (Üye) Soru : Sayın Danışman.. 20 Daireli bir binayı kentsel dönüşüm kapsamında yıkıp yapacak bir müteahhit, bu iş için daire sahiplerinden 200 bin'er lira alacaktır. 1-İnşaat bitiminde faturalandırma , her daire sahibine verdiği para karşılığında ayrı ayrı mı,yoksa Ada pafta Parseli belirterek alınan bedel karşılığı topluca tek faturamı kesmek gerekir? 2-Böyle bir işte %1 mi.%18 mi KDV uygulanacaktır? 3-Daire başına alınan bedel 200 000.- olup başka bir bedel alınmayacağına göre KDV .,bu bedelin içindenmi ayrılacaktır.? Saygılar...

Cevap : 1-Müttehit daire sahiplerinden aldığı bedel için % 18 KDV li fatura düzenleyecektir. 2-Müttehit daire sahiplerine teslimden sonra düzenleyeceği faturada % 1 KDV hesaplayacaktır. 3-Anlaşma KDV dahil yapılmış ise 200.000 için iç yüzde hesaplaması yapılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.