Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 30.11.2020 11:28 (Üye) Soru : MERHABA, KISMİ SÜRELİ SGK İŞE GİRİŞ BİLDİRGESİNDE "4857 sayılı Kanunun 13 ve 14 üncü maddesine göre kısmi süreli veya çağrı üzerine ya da ev hizmetlerinde 30 günden az çalışıyor mu?" kısmına EVET dedikten sonra yan tarafında Çalışılacak Gün sayısına ne yazmamız gerekiyor?.. İşe alınacak kişi haftada 4 gün çalışacak. Ancak takvime baktığımızda ay atlamaları yüzünden bazı aylar 16 gün bazı aylar 17 gün bazı aylar ise 18 gün olabiliyor. Nasıl giriş yapacağım ve bu kısma gün seçimi yapmak zorundayım?.. Gün seçimi yapmak zorundaysam kaç gün yazacağım?.. Ayrıca kısmi süreli sözleşmeleri SGK merkezine bildirmem gerekiyor mu?..

Cevap : Sizin sorunuz Ayrıca kısmi süreli sözleşmeleri SGK merkezine bildirmem gerekiyor mu?.. cevap; Size gönderilen metnin içinden görmeniz ve okumanız gereken kısımlar Ay içinde otuz günden azçalışan veya eksik ücret ödenen sigortalılara ilişkin; ....... d) Kısmi süreli çalışmalara ait yazılı iş sözleşmesi, .................. e) Sigortalının imzasını taşıyan puantaj kayıtları, .............. eksik çalışmaya ilişkin belgelerdir. söz konusu belgeler Kanunun 86 ncı maddesinin ikinci fıkrası uyarınca Kurumca istenilmesi halinde ibraz edilmek üzere işverence saklanır. Sizin sorunuz Nasıl giriş yapacağım ve bu kısma gün seçimi yapmak zorundayım? Cevap: İşçi iş sözleşmesinde yazan süreyi fiili çalışma süresi olarak kabul ile yapar. APHB ye de bu süre yazılır. Bu tüm işçiler için böyledir. Zaten sorunuzda da var 16 17 18 gün diye ........................... Girişte 16 gün sonrasında ilgili ayda fiili çalışma kadar bildirim yapmanız gerekir. Sinirlenmeden metni okursanız cevabı çok net göreceksiniz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.