Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 30.11.2020 11:26 (Üye) Soru : Merhabalar, Konsolosluk yanında çalışan personllerden gelir vergisi kesintisi yapılmamaktadır. Çalışanın ücret gelirini beyan etmesi gerekiyormu

Cevap : GVK’nın 95’inci maddesine göre, ilgili yılında ücretlerini yabancı bir memleketteki işverenden doğrudan doğruya alan hizmet erbabı ile GVK’nın 16'ncı maddesinde yazılı istisnadan faydalanmayan yabancı elçilik ve konsolosluk memur ve hizmetlileri tevkifatsız ücret gelirlerini yıllık beyanname ile takipeden yılın Mart/ ayında beyan etmeleri gerekmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.