Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 30.11.2020 09:49 (Üye) Soru : Mükellefim G grubu müteahhit, arsa sahibi varislerle inşaat sözleşmesi yaptı, sözleşme kat karşılığı değil, yalnızca inşaat süresi boyunca aylık asgari ücret alacağını, tüm vergi ve sgk sorumluluğunun arsa sahibine ait olacağına dair. İnşaatın yapı izin belgesinde yeralan toplam m2 si 1450,mükellfim yapı müteahhidi olarak, ,arsa sahibi ve varisleri de yapı sahibi olarak görülüyor, ayrıca mesken olarak kullanılacak binanın giriş katında da 3 adet ofis ve işyeri yeralacak.Arsa sahibi vergi mükellefiyeti olmaksızın özel inşaat olarak yapıyı yapıp, müteahhitten de kendisine işçilik faturası kesmesini istiyor.Maliye danışmaya sorduğumda mesken harici ofis ve işyeri de olduğundan vergi kaydı yaptırmak zorunda diyor, vergi dairesine sorduğumda ise 500 m2 yi geçtiği için özel inşaat olamaz vergi kaydı açtıracaksınız diyor inşaat için, tecrübeli meslektaşlara sorduğumda ise gerek yok özel inşaat olarak devam edebilirsin diyor, fakat ben imar ve sgk kanunları harici detaylı kesin bir mevzuat bulamadım, özel inşaat olarak yapılabilir mi, yardımlarınızı rica ederim, bilgilendirme için şimdiden teşekkür ederim.

Cevap : Vergi Dairesinin görüşü doğrudur Vergi Mükellefiyeti tesis ettirilmesi gerekir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.