Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 30.11.2020 09:50 (Üye) Soru : CNC torna işleri yapan gerçek kişi, yaptığı işi bazen malzemeli, bazen de malzemesiz olarak torna tesfiye işlerini yapmaktadır. Yani hammadde girişini bazen kendisi karşılamaktadır. Defter tutma hadleri konusunda VUK 177 nci maddede bulunan hangi bende göre defterini tastik ettirmelidir.

Cevap : VUK Md. 177/3. Fıkraya göre hesaplama yapılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.