Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 30.11.2020 09:45 (Üye) Soru : Merhabalar, Kitap Basımı yapan mükellefim Valiliğe her bastığı kitaptan 2’şer adet kitap veriyor.Bu kitapları bağış olarak nitelendirip Gelir Vergisinde indirim konusu mu yapacağım. Nasıl bir yol izleyeceğim. Elimde sadece kitapları teslim ettiğime dair kitap adetlerini gösteren alındı belgesi vardır.

Cevap : Yapılan bağış için; 689 (KKEG) (B) 152 (A) Olarak kayıt yapılır. Geçici vergi beyannamesinde veya Yıllık beyannamede KKEG vergi matrahına ilave edilir. Daha sonra İndirimler bölümünde BEYAN EDİLEN GELİRİN % 5 i kadar matrah dan indirilir. DİĞER İNDİRİMLER GVK 89/4. Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyler ile kamu yararına çalışan dernekler ve Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara yıllık toplamı beyan edilecek gelirin % 5'ini (kalkınmada öncelikli yöreler için % 10'unu) aşmamak üzere, makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımlar. DİĞER İNDİRİMLER KVK 10/(1) c) Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere ve köylere, Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara ve kamu yararına çalışan dernekler ile bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların toplamının o yıla ait kurum kazancının % 5'ine kadar olan kısmı.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.