Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 30.11.2020 11:26 (Üye) Soru : 7252 sayılı kanun kapsamında işverenin 2020/8-9-10 dönemlerinde yararlandığı işveren siğorta prim desteği 31/12/2020 tarihine uzatıldı mı?

Cevap : 31/12/2020 tarihini geçmemek üzere normal çalışma sürelerine dönüldüğü tarihi takip eden aydan itibaren üç ay süreyle,uygulanmaktadır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.