Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 30.11.2020 14:00 (Üye) Soru : Sayın Yetkili, 4 b kapsamında olup 2008 öncesi sigortalılığı durdurulanlar da 7256 sayılı yasa çerçevesinde prim borçlarını ihya edebilecekler mi? Saygılarımla,

Cevap : Bağkur kaydı olup dondurulanlar ihyadan yararlanabailceklerdir. Kapsamdaki Sigortalılar 31.10.2020 tarihi itibarıyla prim borcu bulunması kaydıyla; – Mülga 1479 ve mülga 2926 sayılı Kanunlara göre sigortalı olarak tescilleri yapılanlar, – Değişik yapılandırma kanunlarına göre prim borçlarını yapılandırdıkları halde (yapılandırma borcunun tamamını ödeyenler hariç) yapılandırması bozulanlar veya yapılandırmasının iptali için yazılı talepte bulunanlar, – Prim borçlarını 6183 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında tecil ve taksitlendirenlerden, tecil ve taksitlendirmesi bozulanlar veya tecil ve taksitlendirmesinin iptali için talepte bulunanlar, Geçici 83 üncü madde kapsamında sayılacaktır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.