Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 01.12.2020 11:26 (Üye) Soru : Üstadım selamlar, Ödenmeyen SGK primlerini (ne zaman ödeme yapılacağı belli değil) hangi hesaplarda izlemeliyiz. Kayıt düzeni nasıl olmalı, değerli yardımınızı rica ederim.

Cevap : Ödenmeyen SGK primlerinin gider olarak yazılması mümkün değildir. Her ne kadar tahakkuk esası ve dönemsellik ilkesine göre ticari karın tespitinde gider unsuru olarak dikkate alınsa da kurumlar veya gelir vergisi beyannamelerinde vergi matrahına dahil edilecektir. Ödendiği dönemin kurumlar veya gelir vergisi beyannamesinde vergi matrahında indirilecektir. Dönem sonunda Ödenemeyen SGK Primlerinin Tahakkuku -------------------------31.12.---------------- 361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK PRİMLERİ 368 VAD.GEÇ.ERT. VERGİ VE DİĞ YÜK. -----------------------31.12.---------------------------------------- 900 KANUNEN KABUL EDİLEMEYN GİDER Ödenmeyen SGK Primleri 901 KANUNEN KABUL EDİLEMEYN GİDER ALACAKLI HESABI Ödenmeyen SGK Primleri -------------------------------/--------------------------------------------- Ödenmeyen SGK Primleri KKEG olarak Kurumlar veya Gelir vergisi beyannamesinde vergi matrahına dahil edildiğinde 900 ve 901 hesaplar karşılıklı olarak kapatılır. Ödenemeyen SGK primleri ödendiği zaman yapılacak kayıt, -------------------- / / .--------------------------------- 368 VAD. GEÇ. ERT. VERGİ VE DİĞ YÜK. 100/102 KASAN/BANKA ----------------------- /// -------------------------- 910 VERGİ MATRAHINDAN İNDİRİLECEK UNSURLAR Geçmiş Yıla Ait SGK Primleri 900 VERGİ MATRAH. İND. UNSURLAR KARŞILIĞI ----------------------------------/----------------------------------------
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.