Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 01.12.2020 12:55 (Üye) Soru : Merhaba Sayın yetkili , dün sorduğum soruya istinaden şirkete kayıtlı evin satışında KDV ' den muaf olduğunu, kurumlar vergisinden %50 muaf olduğunu gösterir bir özelge buldum .Hangisi doğru acaba? Hatırlamanız için de dün sorduğum soruyu aşağıya ekliyorum . Soru: Merhaba , LTD.ŞTİ. mükellefim şirkete kayıtlı evini , şirket kapanırken şahsına satarsa Kdv oranı kaç oluyor ? Teşekkürler ... Cevap:Sayın, Müşteriniz olan Limited şirketin aktifinde kayıtlı Konutu kendisine veya başka kişiye satışında 150 metrekarenin altında ise; % 1, 150 metre karenin üstünde ise % 18 KDV hesaplanır.

Cevap : Önceki sorunuzda KVK ve KDV konusunda İstisna uygulanıp uygulanmadığı sorulmadığı için Normal koşullara göre yanıt verilmiştir. Soruda Konut satışındaki KDV oranı sorulmuştur. KDVK 17/4-r maddesindeki Koşullar var ise KDV hesaplanmaz Yine .KVK 5. maddedeki Koşullar var ise satış dan elde edilen karın % 50 KV den istisna edilir.İlgili Kanun ve maddeleri inceleyiniz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.