Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 02.12.2020 09:53 (Üye) Soru : merhaba. 2020 yılı için... 4a lı işçi evini (mesken olarak) kiraya verdi. hem maaşı (yıllık brüt ücret: 110.081,39; yıllık net: 75.045,96 TL) hem de kirası ( yıllık net kira: 120.000 TL) yüksek... bu durumda vergi dilimleri açısından nelere dikkat etmek lazım. teşekkürler

Cevap : 2020 yılında Tek işverenden alınan Yıllık ücret geliri 600.000 TL dan aşağı ücret için yıllık GV beyannamesi verilmez.Örneğinizdeki gelir unsurlarından sadece Konu kira geliri beyan edilir. GVK. 21 /2. fıkrasına göre; Ticari, zirai veya mesleki kazancını yıllık beyanname ile bildirmek mecburiyetinde olanlar ile istisna haddinin , 2020 için 6.600.- TL nin üstünde üzerinde hasılat elde edenlerden, beyanı gerekip gerekmediğine bakılmaksızın ayrı ayrı veya birlikte elde ettiği ücret, menkul sermaye iradı, gayrimenkul sermaye iradı ile diğer kazanç ve iratlarının gayri safi tutarları toplamı 103 üncü maddede yazılı tarifenin üçüncü diliminde ücret gelirleri için yer alan tutarı aşanlar 2020 yılı geliri için .180.000 TL bu istisnadan faydalanamazlar. ÖRNEK rakamlara göre GVK 21/2.maddeye göre 2020 yılı için belirlenen 6.600 TL İSTİSNA dan yararlanılamaz. Ücret +GMSİ (110.081 +120.000)= .230. 081 TL 180.000 den fazla olduğu için
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.