Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 03.12.2020 13:01 (Üye) Soru : Merhaba.Üç sorum olacaktı; 1) KÇÖ ile ilgili 31/12/20 tarihine kadar başvuru hakkı tanınmıştır.Peki mart ayından buyana ve halen personellerini kçö nden faydalandıran ve 20/11/20 tarihinde tekrar tamamen kapanan bir firmada, 01/07/2020 tarihinden sonra işe girenler personelleri de KÇÖ ne İlave etme hakkı tanınmıştır.Lakin bu ilave etme işlemi başvuru yaparak mı yoksa her ay gönderdiğimiz “Oran Exceli” ne ilave edilecek personelleri eklemeyerek herzamanki gibi e posta göndermek suretiyle mi yapılacaktır? Yani teknik olarak ilave personelleri nasıl dahil edeceğiz? 2) Bu ilave edilen personeller için de ilk başvurumuzdaki personellerde uyguladığımız gibi ilk 7 günün maaşlarının 1/2 sini işverence karşılanma zorunluluğu ve bu şekilde Aralık/20 Aylık Prim ve Hizmet Listesini onaylama var mıdır? 3) NÜD nden 17/04/20 tarihinden sonra işe başlayanlar yararlanamamaktadır.Bu tarihten sonra işe başlayıp 20/11/20 tarihinde tamamen kapatılan bir işyerinde, 17/04/20 tarihinden sonra işe başlayıp KÇÖ nden ilgili kriterler gereği yararlanamayanların eksik gün kodu 21-Diğer Ücretsiz İzin mi yoksa her ne kadar 1.177 TL NÜD den yararlandırılmasa bile 28-Pandemi Ücretsiz İzin eksik gün kodu bildirilmesi doğrudur? Teşekkürler

Cevap : 1.İşverenin; e-Devlet üzerinden gerekli alanları doldurarak başvuru yapması gerekmektedir. Ayrıca aynı sistem üzerinden kanıtlayıcı belge olarak aşağıdaki belgelerin eklenmesi yeterlidir. • Çalışma süresinin azaltıldığını veya faaliyetin kısmen/tamamen durdurulduğunu ortaya koyan belgeler (örneğin: ücret bordroları, puantaj kayıtları, üretimin, hizmetin ve/veya ihracatın azaldığına, siparişlerin ve/veya sözleşmelerin iptal edildiğine dair vb. belgeler) ile • Resmi makamlar tarafından faaliyeti durdurulan işyerleri kapsamında olduğuna dair diğer belgeler 2.Kısa çalışma ödeneği ödemeleri 4857 Sayılı kanunun 24 üncü maddesinin (III) numaralı bendinde ve aynı Kanunun 40’ıncı maddesinde öngörülen bir haftalık süreden sonra başlar.” hükmü, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 40.maddesinde “24 ve 25 inci maddelerin (III) numaralı bentlerinde gösterilen zorlayıcı sebepler dolayısıyla çalışamayan veya çalıştırılmayan işçiye bu bekleme süresi içinde bir haftaya kadar her gün için yarım ücret ödenir.” hükmü yer almaktadır. 3.kçö ve nüd kapsamına girmeyen ve işverenle ücretsiz izne yazılı anlaşan işçinin eksik günü 21 kod ile bildirilmelidir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.