Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 03.12.2020 11:21 (Üye) Soru : Sayın Danışman, İhraç kaydıyla teslim alınan bir ürün, fatura tarihini takip eden 3. ayın sonuna kadar satış faturası ile ihraç edilmek üzere gümrüğe sevk edilmiş fakat fiili ihracatı (ihracat beyannamesinin kapanışı) 3 aylık süreden sonra gerçekleşmiştir. Bu durumda kesin olarak 11/1-c şartları ihlal olmuş sayılır mı? Durumun sevk irsaliyesi, satış faturası, gümrük hizmet faturası, navlun faturası, vb. belgelerle tevsiki halinde imalatçı firma tarafından 3065 11/1-c istisnasından yararlanmaya devam edilebilir mi?

Cevap : Malın 3 ay içinde Gümrük idaresine teslim edilmesinin yeterli olduğu görüşündeyiz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.