Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 03.12.2020 12:41 (Üye) Soru : Değerli Danışman merhaba, Tek ortaklı limited şirkete adres nakli yapacağız , şirket merkezini şirket ortağının/tek yetkilinin ikametgah adresine yapılacaktır. Ancak ikametgah adresinin ev tapusu eşine ait. Bu durumda bu tapuya istinaden kira sözleşmesi olmadan vergi dairesine adres gösterebilir miyiz? Teşekkürler.

Cevap : Kira sözleşmesi olmadan VD adres değişikliğini kabul etmez.Başkasının tapusu belge olarak verilmez.Şirketin ortağını tek olması TÜZEL KİŞİLİK kavramını değiştirmez Kiracı Tüzel Kişi Şirkettir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.