Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 03.12.2020 13:37 (Üye) Soru : Merhaba. serbest meslek faaliyeti yürüten gelir vergisi mükelleflerinin Türkiye'de bulunan ve banka kayıtlarında yer almayan Türk Lirası cinsinden paralarını 7256 Sayılı Kanun kapsamında banka hesaplarına sokmaları ve 30.06.2021'e kadar vergi dairesine bildirmeleri halinde, bu paraların defter kayıtlarına alınması zorunlu mudur yoksa seçimlik midir? Tebliğde "kaydedilebilecektir" ifadesi yer almakta. Deftere kaydedilmemesi halinde herhangi bir yaptırım ya da hak kaybı söz konusu mudur? Serbest meslek deferine kaydı ne şekilde olabilir (defter beyan sisteminde)? Teşekkürler.

Cevap : Varlık barışı için yapılan beyana ilişkin değerler sizinde belirttiğiniz gibi ticari deftere kaydı yapılacaktır. Kayıt yapılmam ihtiyariliği olmadığı görüşündeyiz.Defter beyan sisteminde nasıl bir kayıt yapılacağı konusunda bilgimiz yok.Muhtemelen GİB bu konuda DBS bir değişikli (yazılım) yapacaktır.Beklemenizi öneririz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.