Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 03.12.2020 13:28 (Üye) Soru : Vergi mükellefinin 2020 içerisinde 100 bin tl geçici vergi borcu bulunmaktadır. Tüm vergileri yapılandırdığımız zaman geçici vergi de yapılandırılıyor ve 3 seneye böldüğümüzü düşünelim. henüz daha 1. taksidi ödenmişken yıllık gelir vergisi ( kurumlar içinde geçerli kurumlar vergisi beyannamesi yaparken) yıl içinde ödenen geçici vergi tutarını soruyor. Şimdi 100 bin TL lik geçici vergi ödenmiş mi kabul edilecek yani beyanname de 100 bini mahsup edecek miyiz ? diyelim 10 binin ödendi yapılandırmada 10 bin mi yazacağız ve kalan 90 bini ödeyip 3 sene sonra mahsup mu isteyeceğiz ?

Cevap : Geçici Vergiler 7256 sayılı Kanun kapsamına, vergilendirme döneminin bitim tarihi ve beyanname verme süresinin son günü Ağustos/2020 ayı ve öncesine rastlayan dönemler girdiğinden, 2020 takvim yılına ilişkin gelir ve kurumlar vergisine mahsuben ödenmesi gereken, Ocak, Şubat Mart/2020 ve Nisan, Mayıs, Haziran/2020 vergilendirme dönemine ait geçici vergiler Kanun kapsamına girmekte, Temmuz, Ağustos, Eylül/2020 vergilendirme dönemine ait geçici vergiler ise Kanun kapsamına girmemektedir. Geçici vergilerin yıllık gelir ve kurumlar vergisinden mahsup edilebilmesi için mahsup tarihi itibarıyla ödenmiş olması gerekmektedir. 7256 sayılı Kanuna göre geçici vergilerin yapılandırılmış olması bu vergilerin ödendiği anlamına gelmeyecektir. Bu nedenle, yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannamesinde Kanun kapsamında yapılandırılmış ancak ödenmemiş geçici vergi asıllarının yıllık gelir veya kurumlar vergisine mahsup edilmesi mümkün olmayacaktır. Ancak, yapılandırılmış ve yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesinden önce ödenmiş olan geçici vergilerin, yıllık gelir veya kurumlar vergisinden mahsup edileceği, ödenmemiş geçici vergi asıllarının ise terkin edilecekdir..
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.