Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 03.12.2020 15:57 (Üye) Soru : 2018 yılında nakdi sermaye artışı yapmış ve sermaye taahhüdünü yerine getirilmiş bir Limited şirket ilgili yılda Sermaye Şirketlerinin Nakit Sermaye Artırımlarına Teşvik Getiren Kurumlar Vergisi Düzenlemesi' ne göre nakdi sermaye artışı teşviğinden sehven yararlanmamışsa ilgili teşvikten 2018 ve 2019 yıllarına ait Kurumlar Vergisi Beyanlarına düzeltme beyanı verilerek ilgili teşvikin iadesi talep edilebilir mi? Ayrıca 2020 yılı Kasım ayında da yine bir nakdi sermaye artışı yapılmış olup ilgili yılın 4. Kurum Geçici Vergi Beyanına 2018 yılındaki nakdi sermaye artışı teşviği dahil edilerek 2020 yılı ile birlikte matrahtan indirilebilir mi? Teşekkürler.

Cevap : Düzeltme beyannamesi verilerek indirimden yararlanılacağı görüşündeyiz. 2020 yılı için yapılan nakit sermaye artışı 2020/4. dönemde işlem yapılır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.