Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 27.01.2021 17:13 (Üye) Soru : Merhabalar, Mükellefimiz 2020 yılında e fatura kullanmaya başlamıştır. ( Parasal hadleri geçmemesine rağmen ) Aynı zamanda bu mükellef zaman zaman mal ihracatı da gerçekleştirebilen bir şirkettir. 509 Nolu Vuk Tebliğinde; "IV.1.7.1. İhracat İşlemlerinde e-Fatura Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerden, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesi kapsamındaki mal ihracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan bavul ticareti kapsamındaki satışlar dahil) ve yolcu beraberi eşya ihracı (Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satışlar) kapsamında fatura düzenleyecek olanlar, bahsi geçen faturalarını 1/7/2017 tarihinden (Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan bavul ticareti kapsamındaki satışlar açısından 1/7/2020 tarihinden) itibaren bu Tebliğin “V.7.” ve “VIII.” numaralı bölümlerinde belirtilen istisnai durumlar haricinde e-Fatura olarak düzenlemeleri zorunludur." ibaresi yer almaktadır. Bu doğrultuda 2021 yılında E Defter' e geçiş için diğer şartları sağlamayan şirketimiz sadece mal ihracatından dolayı e fatura kullanmak zorunda olduğu için 3 Sıra Nolu Elektronik Defter Genel Tebliği' nin "3.2.6. e-Defter uygulamasına dâhil olma zorunluluğu bulunan mükelleflerden; 1- e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan mükellefler, e-Fatura uygulamasına geçiş süresi içinde (e-Fatura uygulamasına yıl içinde zorunlu olarak geçen mükellefler bakımından izleyen yılın başından itibaren)," bendi dolayısıyla 2021 yılında e defter kullanmak zorunda mıdır yoksa kağıt defter ile devam edilebilir mi ? Teşekkürler.

Cevap : Merhaba; sorunuzda geçen ifadeye göre mükellefiniz ihtiyari olarak e-faturaya geçmiş görünüyor. Hangi dönem itibariyle e-faturaya yasal (zorunlu) kriterlerini tamamlarsanız, takip eden takvim yılının başından itibaren e-defter uygulamasına geçilecektir iyi çalışmalar
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.