Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 07.12.2020 16:02 (Üye) Soru : Üstadım 17256 4447 / Geçici 27.Madde İstihdama dönüş teşviğinde SGK prim teşviği var ,Ancak Gelir Vergisi ve damga vergisi teşviğinde hiç bahsdilmemiş. Benim sorum bu teşvik Gelir Vergisi ve damga vergisi teşviği varmıdır ? Teşkkür ederim.

Cevap : 4447 S.K. GEÇİCİ 21.MD. (7103 SAYILI TEŞVİK) Geçici Madde 21 ile 4447 sayılı Kanunun geçici 19 uncu ve geçici 20 nci maddeleri kapsamında işe alınanların ücretlerinin, ilgili yılda uygulanan asgarî ücretin aylık brüt tutarının prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı üzerinden hesaplanan gelir vergisinin asgarî geçim indirimi uygulandıktan sonra kalan kısmı, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin edilir 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu geçici 21. Maddesinde yer alan düzenlemede yararlanma süresi 3248 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 31.12.2022 tarihine uzatılmıştır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.