Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 04.12.2020 10:15 (Üye) Soru : Merhabalar, Şu anda tasfiyede olan bir firma için, pandeminin başlamasından sonra Nisan ayında, tasfiye öncesi döneme ait Vergi İncelemesi gelmiş ve inceleme talebi ile ilgili yazı tasfiye memuruna tebliğ edilmiştir. Tasfiye memuru bu inceleme talebine ilgili dönemlerin defterlerinin olmadığı şeklinde dönüş yapmıştır, fakat firmanın ilgili dönemine ait defterleri mevcuttur. Defterler olmadığı beyanına istinaden İnceleme memuru KDV beyanlarındaki indirim rakamlarını dikkate almamış ve firmanın o dönemdeki ortak ve imza yetkilisine ceza kesmiştir.Sorumuz şöyle; 1- Tasfiye memuruna tasfiye öncesi döneme ilişkin inceleme tebligatı yapmak yasaya uygun mudur? 2-Şirketin inceleme dönemindeki ortak ve yetkilisine de inceleme için tebligat gönderilmesi gerekmiyor mu? Teşekkürler,

Cevap : 1-Tasfiye başlangıcından itibaren hukuki temsilci Tasfiye memurudur.Yapılan tebligat doğrudur.İncelemenin önceki yıllara ait olması bir engel değildir. 2-Hayır .
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.