Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 07.12.2020 16:02 (Üye) Soru : İyi çalışmalar.sorum 24/3/2020 tarihi itibari ile işyerinde 5 kişi çalışmakta iken 1-işçilerden 3 tanesi 24/3/2020 Tarihindeişveren tarafından işten çıkarılmıştır. 2-2 tane işçi kçö ödeneği hali hazırda almaktadır. İşveren tarafından 24/3/2020 tarihinde işten çıkarılan işçiler 3/12/2020 tarihi ile işe alınmıştır.diğer 2 işçi kçö devam etmektedir.tekrar işe alınan işçilerin sigorta primleri devlet tarafından karşılanıp karşılanmayacağı şayet karşılanırsa diğer 2 işçinin kçö devam edermi?

Cevap : İş veya hizmet sözleşmesinin 29 kodu ile sona ermesi halinde bu sigortalı için destekten yararlanılamayacaktır. Bunun dışında kalan tüm işten ayrılış kodları ile iş veya hizmet sözleşmesinin feshi halinde ilgili kanunda aranılan diğer şartlar sağlanmak kaydıyla destekten yararlanılabilecektir. İstihdama Dönüş Prim Desteği’nden ihale konusu iş üstlenen iş yerleri hariç, özel sektör işverenlerine ait iş yerlerinde çalışan sigortalılardan dolayı yararlanılabilecektir. İşveren, destekten yararlanılan sigortalılarının yarısından her birini, destek uygulama süresinin sona ermesinden itibaren, destek kapsamına girenlerin destekten yararlandığı ortalama süre kadar fiilen çalıştırmakla yükümlüdür. Prim desteği tutarı; kapsama giren ve Kuruma bildirilen sigortalının prim ödeme sayısının 44,15 Türk lirası ile çarpımı sonucu bulunan tutar kadardır. Sigortalı için 30 gün üzerinden bildirim yapıldığı varsayıldığında; işveren aylık 30 x 44,15 = 1.324,50 TL prim desteğinden yararlanabilecektir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.