Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 07.12.2020 16:00 (Üye) Soru : Merhaba; İşkur Pasif İşgücü Hizmetleri Genelgesi 2020/1 3.5 maddesinde ki açıklamaya göre ; 2020 / mart- nisan döneminde pandemi nedeni ile çalışanları kısa çalışma ödeneği almış ve sonrasında işbaşı yapmış işyerinden (halen kısa çalışması yoktur, sonlanmış) istifa eden işci İÖ 'ne hak kazanırmı ?bu konuda tereddüt oluştu, bigi ve yardım rica ederim .

Cevap : Madde açık .......... KÇÖ’den yararlanan kişinin yeni bir ödeneğe hak kazanamayacak şekilde iş sözleşmesi sona ermesi halinde *KÇÖ başlama tarihi ile işten çıkış tarihi arasındaki sürenin 600 günden az olması, *fesih nedeninin 4447 sayılı Kanun kapsamında olmaması, *son 120 gün koşulunun sağlanamaması gibi nedenler), kısa çalışmanın başladığı tarih itibariyle sistemde ilgililer adına belirlenen İÖ hak sahipliği üzerinden, varsa mahsuplaşma yapıldıktan sonra kalan süre kadar, fesih tarihinden itibaren ödeme planı oluşmaktadır. Ancak, ödemenin başvuru tarihinden itibaren yapılması gerektiğinden İÖ bildirgesinin fesih tarihini izleyen gün ile İş Almaya Hazır Olmama gerekçesiyle kesilmesi ve başvuru tarihi ile başlatılması gerekmektedir.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.