Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 07.12.2020 15:36 (Üye) Soru : Merhaba.KÇÖ 01/12/20 den başlamak şartıyl başvuru süresi uzatıldı.20/11/2020 tarihinde işletmesini kapatan bir mükellef, dolayısıyla Kasım ayı sgk bildirgesinin son 10 gününü ücretsiz izin koduyla göndericektir.Kçö başvurusnda bulunması ve kabul edilmesi halinde ise 01/12/2020 itibaren KÇö personellere ödenecektir.Ancak Kçö kritelerinden biri de bilindiği üzere son 60 gün kesntisiz prim ödenme şartıdır.Sonuç olarak şirketini 20/11/20 tarihinde tamamen kapatan tüm personelini ücretsiz izne çıkaran bir işyerinin KÇÖ başvurusu red mi olunur?

Cevap : Hizmet akitleri 18.01.2019 tarihi ve sonrasında feshedilenler için geçerli olmak üzere; hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 günde (Hizmet akdi olan takvim gününün ve/veya prim sayısının 120 gün olması) hizmet akdine tabi olunması, bir başka ifadeyle hangi gerekçeyle eksik gün bildiriminde bulunulduğuna bakılmaksızın sosyal güvenlik kuruluşlarına verilen prim ve hizmet belgelerinde işsizlik sigortası kapsamında kayıtlı sigortalı olunması (devamsızlık gerekçesiyle eksik gün bildirimi yapılmış olsa dahi), son 120 gün şartının sağlanması bakımından yeterlidir. Ancak, son 120 gün içerisinde 120 gün prim olmakla birlikte, işten çıkış-işe giriş nedeniyle hizmet akdinde boşluk varsa ilgili ayda toplamda 30 gün prim bildirilmiş olsa dahi son 120 gün şartı sağlanmaz.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.