Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 11.01.2021 12:20 (Üye) Soru : 2020 YILINDA İŞLETME HASABINA GÖRE DEFTER TUTAN BİR MÜKELLEFİM HEPSİBURADA GİTTİGİDİYOR GİBİ FİRMALAR ÜZERİNDEN İNTERNET YOLUYLA SATIŞ YAPMAKTADIR. 2020 EKİM SONU İTİBARİYLE BÜRÜTÜ SATIŞ HASILATI 760.000 CİVARINDA OLDUĞUNDAN BİLANÇO HESABINA GEÇECEKTİR. ANCAK MÜKELLEF YIL İÇERİSİNDE ENTEGRATÖR FİRMA İLE ANLAŞIP E-ARŞİV FATURA KESMEYE BAŞLAMIŞTIR. (5000/3000 E-ARŞİV DEĞİL) MÜKELLEF 2020 YILINDA E-ARŞİV FATURA KESTİĞİNDEN E-DEFTERE GEÇMEK ZORUNDA MIDIR? NOTERDEN KAĞIT DEFTER TASDİK EDİLEBİLİR Mİ?

Cevap : Merhaba; e-defter uygulamasına geçmek için bilanço esasına tabi defter tutulması gereklidir. e-deftere zorunlu geçiş hükümleri; 1- e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan mükellefler. 2- Türk Ticaret Kanununun 397 nci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca bağımsız denetime tabi olan şirketler. 3.2.2. Başkanlık, yapılan analiz veya inceleme çalışmaları neticesinde riskli ya da vergiye uyum düzeyi düşük olduğu tespit edilen mükellefleri veya mükellef gruplarını faaliyet, sektör ve ciro tutarına bağlı olmaksızın, yazılı bildirim yapmak ve geçiş hazırlıkları için en az 3 ay süre vermek suretiyle e-Defter uygulamasına geçme zorunluluğu getirmeye yetkilidir. Kendisine yazılı bildirim yapılan mükelleflerin, yazılı bildirimde belirtilen süreler içinde e-Defter uygulamasına dâhil olması gerekmektedir. bu kiriterlere dikkat etmek gereklidir
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.