Danışmanlık Birimi

Tarih Gönderen
 07.12.2020 16:21 (Üye) Soru : 06/12/2020 saat.11.57 Cevabınıza; Sayın danışman, sorum yapılandırma ile ilgili değil. 01/10/2008 tarihi itibariyle bağkur tescili yapılacak olan şirket ortağına ait ,hesaplanacak bağkur borcu; o yıllardaki bağkur primi mi esas alınıp bu güne kadarki gecikme mammı uygulanacak? Yoksa eski yıllara ait prim değil,her aya bu günkü prim tutarı uygulanıp,ayrıca gecikme zammı hesaplanmayacakmı?

Cevap : Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendine tabi sigortalılardan kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan sigortalılardan, Kanunun yürürlük tarihinden önce sigortalı olarak kaydı ve tescili yapılmış olanların, 1/10/2008 (dâhil) ilâ 31/12/2008 (dâhil) dönemine ilişkin olmak üzere, aynı Kanunun 80 inci maddesine göre belirlenen prime esas kazançlarını beyan etmemeleri hâlinde, ödeyecekleri aylık primler, beyanda bulununcaya kadar daha önce bulundukları en son gelir basamaklarına karşılık gelen tutarlar üzerinden alınır. Bu süre içinde beyanda bulunulması hâlinde, beyan ettiği prime esas kazanç üzerinden ilgili ayın prim tahakkuku yapılır. Prim tahakkukuna esas bu tutarlar, Kanunun 82 nci maddesinde belirtilen asgari günlük kazanç alt sınırına göre hesaplanan aylık prime esas kazanç tutarından az olamaz ve aynı Kanunun 80 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi hükmü saklıdır.
 
 
 

İSMMMO Hakkında

Geleceğe yönelik projeleriyle, üyelerinin gelişimini sağlayan; Şeffaflığı, denetimi, yeniliği savunan ve çevre sorunlarına duyarlı; Toplumumuzun aydınlatılmasına, akademik, mesleki kamuoyuyla güçlü işbirliği yaparak ekonomik kalkınmaya katkı sunan, lider kurum olmaktır.